Угода користувача

Угода користувача

Ця Угода є публічною офертою та визначає умови використання матеріалів та сервісів, розміщених на сайті в мережі Інтернет за адресою: https://blog.mehbud.com.ua/, відвідувачами та користувачами цього інтернет-сайту (далі – Сайт).

  1. Загальні умови

1.1.

Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

1.2.

Отримання доступу до матеріалів Сайту та використання сервісів Сайту означає беззаперечну згоду Користувача з цією Угодою та зазначеними в ній умовами обробки персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматись від використання сервісів Сайту.

  1. Зобов’язання Користувача

2.1.

Користувач погоджується не робити дій та не залишати коментарі та записи, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, загальноприйняті норми моралі та моральності, а також будь-яких дій, які призводять до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів Сайту.

2.2.

Використання матеріалів Сайту без дозволу правовласників не допускається.

2.3.

При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на Сайт обов’язкове.

2.4.

Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання Користувачем зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

2.5.

Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким змістом Сайту, реєстрацією авторських прав та відомостями про таку реєстрацію, товарами чи послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти чи ресурси або інші контакти Користувача, до яких він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

2.6.

Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності та не має жодних зобов’язань у зв’язку з рекламою, яка може бути розміщена на Сайті.

  1. Політика конфіденційності

3.1.

У рамках цієї Угоди під персональною інформацією Користувача розуміються:

3.1.1.

Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно під час реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані Користувача. Обов’язкова для надання послуг інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

3.1.2.

Дані, які автоматично передаються сервісам Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреси, даних файлів cookie, інформації про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата та час доступу до сервісів, адреси сторінок, що запитуються, та інша подібна інформація.

3.2.

Сайт збирає та зберігає лише ту персональну інформацію, яка необхідна для надання сервісів Сайту або виконання цієї Угоди, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов’язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом строку.

3.4.

Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для спільного доступу до необмеженого кола осіб. При використанні окремих сервісів Користувач погоджується, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

3.5.

Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну у будь-який законний спосіб, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

3.6.

Адміністрація Сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

  1. Відмова від відповідальності

4.1

Відповідно до чинного законодавства, Адміністрація відмовляється від будь-яких запевнень та гарантій, надання яких може іншим чином розумітися, та відмовляється від відповідальності щодо Сайту, Вмісту та їх використання.

4.2

Інформація, що розміщується на сторінках порталу https://blog.mehbud.com.ua/ та його піддоменах, призначена для вільного ознайомлення користувачів з питаннями, які можуть представляти для них інтерес.

4.3

Вся інформація надається у вихідному вигляді, без гарантій повноти чи своєчасності, і без інших, явно виражених або певних гарантій. Доступ до https://blog.mehbud.com.ua/ та його піддоменах, а також використання його вмісту здійснюється виключно на ваш розсуд і на ваш ризик.

4.4

Адміністрація докладає всіх зусиль, щоб забезпечити користувачів точною та достовірною інформацією, але водночас не виключає можливості виникнення помилок.

  1. Інші умови

5.1.

Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди або пов’язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

5.2.

У разі визнання будь-якого положення або умови цієї Угоди недійсною, позбавленою юридичної сили або нікчемним судом відповідної юрисдикції інші положення цього Договору зберігають свою силу і продовжують діяти без змін, тоді як положення, визнане нікчемним через чинний закон, замінюється дійсним, тобто максимально близьким щодо попереднього за своєю суттю та значенням.

5.3.

Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким із Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше відповідних дій на захист своїх інтересів та захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства.

5.4.

Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності після закінчення нової версії Угоди на сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів та сервісів Сайту.